Sigrid Huygen, De Appelboom en Garant-Uitgevers
nodigen u van harte uit op de boekvoorstelling

Cognitieve en fijnmotorische stimulatie 
bij jonge kinderen met autisme en een verstandelijke beperking
met
Sigrid Huygen

 

Donderdag, 28 mei 2015, 20.00 uur – 23.00 uur
in
De Appelboom vzw – Arbeidsstraat 64, 3600 Genk

Jonge kinderen met autisme en een verstandelijke beperking cognitief stimuleren is telkens opnieuw een hele uitdaging. Het leervermogen van deze kinderen wordt dubbel belast door enerzijds het feit dat de hersenen op een andere manier informatie verwerken en anderzijds door de verminderde capaciteit van de hersenwerking. Een individueel aangepaste en autispecifieke behandeling, waarbij structuur en visualisatie centraal staan, moeten het kind helpen zijn omgeving, taken en opdrachten beter te begrijpen.

Maar hoe doe je dat? Door functionele vaardigheden op peuter- en kleuterniveau specifiek en hiërarchisch in kleine stappen aan te passen, in verschillende niveaus in te delen en zorgvuldig te groeperen, kan ook een kind dat geen taal begrijpt in zijn ontwikkeling gestimuleerd worden. Het werkconcept ‘De trap van begeleiding’ geeft diverse leerniveaus chronologisch weer en linkt ze onmiddellijk aan de meest geschikte manier van begeleiden om een positief leerklimaat te creëren. In het boek wordt de hele werkwijze geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en tips.

Programma:

19u30 Inloop en ontvangst
20u00 Verwelkoming door Frank Bartholomé
20u10 “De Appelboom een centrum apart” door Hilde Olivié
20u20 “Cognitieve en fijnmotorische stimulatie bij jonge kinderen met autisme en een verstandelijke beperking” door Sigrid Huygen
20u50 Enkele reflecties en vragen
21u00 Receptie en mogelijkheid tot het bezoeken van de leefgroepen
23u00 Einde

 

Frank Bartholomé, is algemeen directeur van De Appelboom.
Hilde Olivié, is medisch directeur van De Appelboom.
Sigrid Huygen, is ergotherapeute en deskundige met een praktische kijk op het vlak van cognitieve en fijnmotorische stimulatie bij jonge kinderen met autisme. Zij is tevens lector aan de Provinciale Hogeschool PXL, dept. Healthcare en geeft studiedagen en vormingen over ontwikkelingsstimulering bij jonge kinderen met autisme.
Zij schreef het boek “Cognitieve en fijnmotorische stimulatie bij jonge kinderen met autisme en een verstandelijke beperking. Aangepaste en constructieve begeleiding”.
De Appelboom is een dagrevalidatiecentrum voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis, al dan niet met een verstandelijke beperking.
Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk.
Graag een bevestiging (1 of 2 personen) voor 25 mei 2015.Wilt u aanwezig zijn, klik hier.
Voor meer informatie over het boek, klik hier.
Meer informatie over conferenties op Het Boekenpodium? Klik hier.
Meer informatie over De Appelboom? Klik hier.
Garant-Uitgevers
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Tel. 03-2312900 | Fax 03-2332659 | info@garant.be
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn. Tel. 055-5220625 Fax 055-5225694 info@garant-uitgevers.nl