PrikkelTurnen
In kleine groepjes leert uw kind aan de hand van een variatie aan zintuigelijke prikkels zijn lichaam spelenderwijs ontdekken.
Ze leren via leuke spelletjes, oefeningen en eenvoudige opdrachtjes hun eigen grenzen te exploreren en te genieten van beweging.
De kinderen leren om te gaan met andere kinderen in de groep, beurt af te wachten, elkaar te helpen en samen te werken.

Ook voor kinderen met extra zorg: autisme, verstandelijke beperking, hooggevoeligheid, …
De inhoud en de doelstellingen in de groepjes worden afgestemd op de noden van de kinderen.

Dit kan ook in lesjes op individuele basis.

Start:           
Lessen:      
Data:           
Waar:          
Tijdstip:      
Voor wie:    

Nieuwe lesjes komen er aan!