Werkwijze

Er wordt gestart met een verkennend gesprek. De bevindingen en inbreng van u als ouder zijn hierbij zeer belangrijk. We overlopen het dagelijks functioneren van uw kind en aan de hand van een vragenlijst worden de prikkelverwerkingssystemen meer in detail geanalyseerd. 

Op basis van gestandaardiseerde testen, klinische waarnemingen van reacties op zintuiglijke stimulatie, houding, balans, en coördinatie worden de sterktes en de zwaktes in de zintuigsystemen verder in  kaart gebracht. Gesteund op deze gegevens wordt er dan een persoonlijk sensorisch profiel opgemaakt.

Een observatie in de klas is zeker een meerwaarde. Ik observeer uw kind in een klasomgeving zodat we ook een beeld krijgen van uw kind zijn functioneren in groep. De leerkracht wordt gevraagd de School Compagnion in te vullen. Een vragenlijst die de prikkelverwerking van uw kind in de klas in kaart brengt. 

Er volgt dan een adviesgesprek met advies en concrete tips over hoe u uw kind kan helpen. Agressief gedrag, angsten, weglopen, wegdromen, aandachtsproblemen, hyperactief gedrag, vermoeidheid, (in)slaapproblemen, overactief gedrag na schooltijd, problemen met verzorging, aankleden, uitstappen, … kunnen zo in specifieke situaties geanalyseerd worden en de aangepaste hulpmiddelen toegepast.