AutiCog

Bij AutiCog wordt in de behandeling gewerkt met jonge kinderen in een ontwikkelingsfase van 0 tot 12 jaar, al dan niet met een verstandelijke beperking. Kinderen met een diagnose autisme, ADHD, ADD, DCD, angsten, leerstoornissen, hechtingsproblemen, problemen met de emotieregulatie, spanning/stressklachten, hoogsensitiviteit, gedragsproblemen, een achterstand in de fijne en/of grove motoriek … kunnen hier terecht voor een behandeling op maat.

Auticog streeft naar een persoonlijke aanpak waarbij het kind en de ouders zich gehoord voelen en waarbij kennis en een aangepaste ondersteuning op maat proactief veranderingen mogelijk maakt.
Auticog biedt vanuit expertise en ervaring een praktische en doelgerichte behandeling voor kinderen.
Spel, plezier en bewegen zijn de fundamenten van de behandeling waarin gestreefd wordt het kind zichzelf te laten ontdekken vanuit zijn sterke punten en het geloof in zichzelf.

Een kind op een speelse en uitnodigende manier laten groeien aangepast aan het niveau van zijn ontwikkeling en al de deelfacetten van zijn ‘zijn’ heeft me steeds heel erg geboeid. Ik geloof dat iedereen de kans moet krijgen om te ontwikkelen op zijn eigen tempo en de nodige aangepaste ondersteuning hiervoor zou moeten kunnen krijgen. De zoektocht naar een blij kind, die gelooft in zichzelf en zich begrepen voelt kan een hele beproeving zijn. Het is mijn passie dan ook om samen met (groot)- ouders op zoek te gaan naar de nodige stimulatie, aanpak en ondersteuning die het kind nodig heeft.

Om de nodige ondersteuning te kunnen bieden aan het kind en zijn gezin denk ik dat het ook noodzakelijk is om ook ruimer te kijken en hulpverleners, leerkrachten,… te sensibiliseren en te ondersteunen.

Auticog is een afkorting van de woorden autisme en Cognitie

Het cognitief vermogen

of het leervermogen van een kind kan door heel wat factoren negatief beInvloed worden. Deze kinderen kunnen baat hebben bij een specifieke ontwikkelingsondersteuning.
Zo wordt het leervermogen bij personen met autisme bepaald door de capaciteit maar ook door de andere werking van de hersenen.
Het bepaalt de mate waarin een persoon informatie kan opnemen, herkennen, terug oproepen en toepassen, nu en later. Dat vermogen is niet voor iedereen hetzelfde.

Bij mensen met een verstandelijke beperking is er sprake van een algeheel ontwikkelingstekort waardoor er een achterstand in ontwikkeling ontstaat op alle gebieden (cognitief, sociaal, adaptief, motorisch,  …). Het leidt tot een in principe harmonisch profiel waarbij de ontwikkeling trager verloopt.
De verstandelijke leeftijd zal altijd lager blijven dan de kalenderleeftijd.

Autisme

is daarentegen een ontwikkelingsstoornis, die leidt tot uitval op specifieke gebieden nl. communicatie, sociale interacties en verbeelding. Er is sprake van disharmonisch functioneren.

Ten gevolge van een andere bedrading tussen de verschillende hersenhelften verwerkt het kind met autisme informatie op een andere manier. Dit ‘autistisch’ denken wordt gekenmerkt door een te kort aan theorie of mind, centrale coherentie en executieve functies.
Ook het eventueel anders verwerken en integreren van sensorische prikkels ligt aan de grondslag van een gebrekkige informatieverwerking.

Het kind met autisme en een verstandelijke beperking is dan ook dubbel belast.
Het ontwikkelt trager én op een andere manier.

Een specifieke, aangepaste begeleiding en behandeling zijn voor deze kinderen dan ook noodzakelijk. Een uitdaging voor de (ergo)therapeut, om de omgeving van het jonge kind met autisme voorspelbaar, duidelijk en gestructureerd te maken zodat er een zo optimaal mogelijke leeromgeving gecreëerd kan worden.

Prikkelverwerking


In de jaren dat ik werk met jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen werd voor mij de invloed van zintuigelijke prikkelvewerkingsproblemen op het gedrag van kinderen met en zonder autisme, meer en meer duidelijk.  In mijn zoektocht naar antwoorden heb ik mij gespecialiseerd tot sensorische prikkelverwerkingscoach. Een persoonlijk zintuiglijk profiel kan bijdragen tot een beter inzicht op het gedrag van het kind en maakt het mogelijk in te spelen op de prikkelnoden die het kind ervaart. 

AutiCog werd opgericht door Sigrid Huygen. 
Ik woon in Hasselt en ben actief in Limburg en het Leuvense.