Sigrid als moeder

Ik heb 3 schatten van kinderen die mij elke dag er op wijzen mee te kijken, denken, voelen vanuit de ogen van een kind/ jongere.
Ik ben ook een moeder die leerde met vallen en opstaan te kijken door een auti-bril, een leerschool waar ik zeer dankbaar voor ben.

 

foto van Sigrid Huygen als moeder - Auticog

Sigrid als ergotherapeut

1994 – 1997

Revalidatiecentrum “Levensvreugd” te Lovenjoel. Hier was mijn hoofdtaak het geven van individuele behandelingen aan kleuters en lagere schoolkinderen met ontwikkelingsvertraging, autismespectrumstoornis, leerstoornis, ontwikkelingsstoornis, of hyperkinetisch gedrag.  Ook groepsbehandelingen om de sociale vaardigheden en de grove motoriek te stimuleren heb ik ondersteund.

1997 – 2001

Medisch Centrum St.-Jozef te MunsterBilzen

Hier lag de uitdaging in het geven van individuele maar ook behandelingen in groep van personen met psychotisch gedrag, stemmingsstoornissen,…De behandeling van personen met een psychiatrische problematiek, psychosociale en relationele problemen en de behandeling van personen met een problematisch gebruik van alcohol, medicatie, illegale drugs,…

2001 – 2017

Revalidatiecentrum vzw De Appelboom te Genk

De Appelboom is een revalidatiecentrum voor peuters en kleuters met autisme al dan niet met een verstandelijke beperking.

Vanuit een ergotherapeutische hoek ontwikkelde ik ‘De trap van begeleiding’ een schematische voorstelling  die chronologisch weergeeft op welk niveau een kind leerbaar is en op welke manier je de therapeutische benadering kunt optimaliseren. Een werkmiddel om ook moeilijk leerbare kinderen met autisme en een verstandelijke beperking, zonder taal te kunnen stimuleren op hun niveau en in kleine stapjes.

2015  …

Uitbreiding eigen praktijk AUTICOG waarbij de (verstoorde) zintuigelijke informatieverwerking een belangrijk accent is.
Thuisbegeleiding bij kinderen met ASS en/ of prikkelverwerkingsproblemen

Steeds opzoek naar nieuwe uitdagingen …
Specialisatie opleidingen zintuiglijke prikkelverwerking, SEO, hechting, … …

2019- ..

Ergotherapeute bij Centra voor ambulante begeleiding (CAR) te Hasselt
Een multidisciplinaire en ambulante hulpverlening waarbij diagnostiek, behandeling en begeleiding de kernopdrachten zijn.

AutiCog blijft ouders en kinderen ondersteunen in hun hulpvragen rond opvoeding, prikkelverwerking en autisme.

Congres ‘ Lang leven de prikkels!? ‘  03/2020 een update rond prikkelverwerking.

 

 

 

foto van Sigrid Huygen - Auticog

 

RIZIV-nummer: 6-52258-67-650

foto van Sigrid Huygen - Auticog

 

Ik ben trots lid van het Vlaams Ergotherapeutenverbond (VE)

Sigrid als ouderbegeleider/ adviseur

Ik ondersteun ouders en leerkrachten bij hun vragen rond het begrijpen en opvoeden van kinderen met autisme en/of prikkelverwerkingsproblemen.

Ouderbegeleider 
Ik volgde meerdere opleidingen om de zorg zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de hulpvraag van de ouders.
‘Ouderbegeleiding’  Ìnteractie-Academie Antwerpen, Willem Beckers 2016 / 
Ouderbegeleiding bij autismespectrumstoornissen‘ SIG Gijzegem, Wilfried Peters, 10-2017 

Auticoach
Ik heb beroepshalve meer dan twintig jaar ervaring in het begeleiden van kinderen met autisme al dan niet met een verstandelijke beperking. Maar ook in mijn dagelijkse ervaringen in de thuissituatie leer ik iedere dag bij. Een bijzondere leersituatie die er voor zorgt dat ik in mijn oudergesprekken door een autibril kan kijken als hulpverlener maar ook als ouder.
Indien u meer informatie wenst over de opleidingen dat ik gevolgd heb kan u een opsomming van de laatste jaren vinden onderaan de pagina. 

Sensorisch integratietherapeut
Ik ben al meerdere jaren gefascineerd door de manier waarop dat kinderen met zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen zich proberen te reguleren in hun gedrag.
Enkele opleidingen:
‘Een andere zintuigelijke verwerking’ Autisme centraal Sint-Amansberg Gent Steven Degrieck 2017
‘Sensory Profile’ Anders kijken naar kinderen Leiden, Miriam Hufen 09-2017 
Geprikkeld door prikkels’ Wassenaar, Anders kijken naar kinderen, 03-2018 
Prikkelverwerking’ Anders kijken naar kinderen’ 4-daagse vervolgmodule, Stekene, 05/06-2018
Sensorische informatieverwerking bij kinderen met een hechtingsproblematiek of trauma, Utrecht/ Gouda SIEM, 03/04/05-201
Kinderen die aangemeld worden op het centrum voor ambulante revalidatie, CAR te Hasselt kunnen met sensorische verwerkingsproblemen door mij behandeld worden. 

Ik geef advies op het Medisch-psychologische kliniek- dagziekenhuis Kleine K, Campus Gasthuisberg Leuven en op het Kinder psychiatrisch centrum, KPC te Genk.

foto van Sigrid Huygen - Auticog

Sigrid als inspirator en stimulator volgens de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne.
Ik organiseer bewegingsmomentjes voor baby’s, peuters, kleuters en lagere school kinderen om de band met het eigen lichaam en de anderen op een rustige en spelenderwijze manier te prikkelen: Peuter/KleuterTroetels, Hey baby, PrikkelTurnen.
Ik heb ervaring met het geven van Sherborne sessies bij kleuters met autisme en prikkelverwerkingsproblemen.

Ik heb een officiële opleiding genoten waardoor dat aanvragen van een vorming rond dit onderwerp zeker ook bij de mogelijkheden hoort.

Sigrid als auteur

Ik ben auteur van het boek ‘Cognitieve en fijnmototrische stimulatie bij jonge kinderen met autisme en een verstandelijke beperking.’ Aangepaste en constructieve begeleiding
Garant

Artikels/ Recensies

Jaarboek ergotherapie 2012: De trap van begeleiding, een aangepaste en constructieve manier van cognitieve stimulatie bij peuters en kleuters met autisme en een verstandelijke beperking S.Huygen 

Klik nov. 2015 blz.29 Begrijpelijke wereld voor kleuters’
Jonge kinderen met autisme en een verstandelijke beperking cognitief stimuleren is een hele uitdaging. Een nieuwe boek biedt ouders, begeleiders en leerkrachten daar hulp bij. 

Signaal jrg.24 nr.93 blz.69-72  E. Mestdagh

Sterk in autisme jrg.35 nr.1 blz.10 Op de boekenplank
“Eindelijk nog eens concrete inspiratie op de boekenmarkt, expliciet inzetbaar bij kinderen met autisme en een verstandelijke beperking!”

foto van Sigrid Huygen - Auticog
foto van Sigrid Huygen - Auticog

Sigrid als lector

2014 – …

Provinciale Hogeschool Limburg (PXL) Departement Healthcare, opleiding ergotherapie.
Aan de hand van probleemgestuurd onderwijs begeleid ik studenten in het blok dat  de ontwikkeling van het handelen en de handelingsproblemen bij kinderen toe licht.
Ik begeleid al meerdere jaren studenten met hun afstudeerproject en verzorg de stagebegeleiding van ergotherapeuten in spé.

Ik ben Lid van de werkveldcommissie afdeling Healthcare ergotherapie.

foto van Sigrid Huygen - Auticog

Sigrid als gastspreker 

 

Sigrid geeft vormingen, workshops en studiedagen op maat.

 

Sigrid als researcher

De “HuSi” (Huygen Sigrid) is een diagnostisch begeleidingsinstrument dat in samenwerking met de Hoge school PXL is ontworpen.
De observatielijst kan gebruikt worden om de cognitieve leerbaarheid van laagfunctionerende peuters en kleuters met autisme in kaart te brengen. Het is een kwalitatief instrument dat, aan de hand van gerichte observaties, de beroepsbeoefenaar in staat stelt het functioneren en het handelen van het kind te evalueren. Het doel is de behandeling te optimaliseren door een reflectie te maken op de manier van behandelen en de behandelingsdoelstellingen op te stellen, aan te vullen en/of te herformuleren.
Geïnteresseerd? Kijk zeker verder hier op de website.

 

 

SIGRID BLIJFT NIEUWSGIERIG EN ACTUEEL
Ik hecht veel waarde aan het voortdurend bijschaven van mijn kennis en neem dan ook regelmatig deel aan studiedagen.
Een greep uit de gevolgde opleidingen van de laatste jaren:

Selectief mutisme of autisme? online, Eustache Sollman, SIG 13/12/2021
Congres Emotieregulatie online 11congressen.nl
Participatiegericht werken bij jonge kinderen met ADHD en /of ASS is dit wel een haalbare kaart? Marieke Coussens, Hasselt, PXL-healthcare, LITP/CAR27/05/2021
Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag, online, Gerrit Vignero, Fortior, 29/03/2021

Van zintuiglijke waarneming naar emoties, interceptie en het ontstaan van emoties, online, Steven Degrieck, 28/11/2020
Autisme bij meisjes en vrouwen, Autisme centraal, online, dr Els Blijd-Hoogwijs, 27/11/2020
Autisme en eetproblemen, praktijk Atlass, online, Maite VAN Den Bossche, 18/11/2020
Zindelijkheid en slaapproblemen bij kinderen met autisme, Julius, online, Annemiek Van Maanen, 03/11/2020

Sensorische informatieverwerking bij kinderen met een hechtingsproblematiek of trauma, Utrecht/ Gouda SIEM, 03/04/05-2019
Schrijfmotoriek verdiepingscursus, Kessel 07-12-2018 /
Basiscursus Griefelen’ Bilthoven 09-2018 /
‘Autismespectrumstoornissen anno 2018’ Hasselt, PXL-healthcare, LITP/CAR, Ilse Noens/Chris Evers, 05-2018 ASS van inzicht naar interventie, Emotieregulatie bij ASS, opvoeden en ASS, ondersteunende communicatie  / 
‘Zintuiglijke prikkelverwerking’ Anders kijken naar kinderen’ 4-daagse vervolgmodule, Stekene, 05/06-2018 /
‘Emotie: commotie of connectie?’ Beringen-Paal, SEN-SEO, 05/06-2018 /
 ‘Kindermassage’ Hasselt, Wellness Academie, 04-2018 / 
‘Mindfulness voor kinderen en jongeren’ SIG Gijzegem, Peggy Carlier, 04-2018 / 
‘Geprikkeld door prikkels’ Wassenaar, Anders kijken naar kinderen, 03-2018 / 
Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je dat?’
SIG Gijzegem, Els De Schrijver, 11-2017 /
 ‘Ouderbegeleiding bij autismespectrumstoornissen‘ SIG Gijzegem, Wilfried Peters, 10-2017 / 
‘Sensory Profile’ Anders kijken naar kinderen Leiden, Miriam Hufen 09-2017 / 
‘De invloed van de context op de cognitieve ontwikkeling van kinderen’ PXL-Healthcare Hasselt Dieter Baeyens, Loren Vandenbroucke 05- 2017 / 
‘Een andere zintuigelijke verwerking’ Autisme centraal Sint-Amansberg Gent Steven Degrieck 2017 / 
‘Voeding bij jonge kinderen met autisme’ De Appelboom Genk 11-2016/ 
‘Ouderbegeleiding’  Ìnteractie-Academie Antwerpen, Willem Beckers 2016 / 
‘Ik kan het niet zo fijn’ Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst’ Leuven Eureka, Marc Litière 10-05-2016 / 
‘Bewegingspedagogiek volgens de methode van Veronica Sherborne‘ vzw Krakatau, Monique Melotte 10-2015 met certificaat/ 
… …. ….